Większość moich zdjęć jest opatrzona przedziałami czasowymi, w których noszono dany zestaw umundurowania i wyposażenia. Nie zawsze da się jednoznacznie określić, kiedy wprowadzono dany element lub wycofano go z użycia. Dlatego daty te mają charakter orientacyjny.
Dobór umundurowania naturalnie oparty był na przepisach ubiorczych.

Tutaj można znaleźć przepisy ubiorcze MO z roku 1974 wraz z późniejszymi zmianami.

W tym miejscu mamy wcześniejsze przepisy datowane na rok 1969.

Przepisy ubiorcze nie wymieniają jednak wszystkiego, co było noszone. Potwierdzają to archiwalne zdjęcia i filmy oraz zawartość moich galerii.