Drogówka - plutonowy w bluzie letniej białej + białe rękawiczki, gwizdek ze sznurem, lizak - 1974-1990 Drogówka - plutonowy w bluzie letniej białej + białe rękawiczki, gwizdek ze sznurem - 1974-1990 Milicjant drogówki w marynarce gabardynowej - 1975-1990
Drogówka - plutonowy w bluzie letniej białej + białe rękawiczki, gwizdek ze sznurem, lizak - 1974-1990 Drogówka - plutonowy w bluzie letniej białej + białe rękawiczki, gwizdek ze sznurem - 1974-1990 Milicjant drogówki w marynarce gabardynowej - 1975-1990
Milicjant drogówki w marynarce gabardynowej - tył - 1975-1990 Drogówka w płaszczu skórzanym + rękawice zimowe i czapka garnizonowa - 1975-1990 Drogówka w płaszczu skórzanym + rękawice zimowe i czapka garnizonowa - 1975-1990
Milicjant drogówki w marynarce gabardynowej - tył - 1975-1990 Drogówka w płaszczu skórzanym + rękawice zimowe i czapka garnizonowa - 1975-1990 Drogówka w płaszczu skórzanym + rękawice zimowe i czapka garnizonowa - 1975-1990
Drogówka w płaszczu skórzanym + rękawice zimowe i czapka garnizonowa - 1975-1990 - tył Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym - 1969-1990 Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym - 1969-1990 - tył
Drogówka w płaszczu skórzanym + rękawice zimowe i czapka garnizonowa - 1975-1990 - tył Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym - 1969-1990 Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym - 1969-1990 - tył
Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym i kombinezonie ortalionowym - 1975-1990 Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym i kombinezonie ortalionowym - 1975-1990 Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym i kombinezonie ortalionowym - 1975-1990 - tył
Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym i kombinezonie ortalionowym - 1975-1990 Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym i kombinezonie ortalionowym - 1975-1990 Milicjant drogówki w kasku ochronnym białym i kombinezonie ortalionowym - 1975-1990 - tył
Drogówka - plutonowy w bluzie letniej, białe oporządzenie - 1974-1990
Drogówka - plutonowy w bluzie letniej, białe oporządzenie - 1974-1990